Familie-opstellingen

Thema: De kiem in jou wijst de weg
Praktische informatie

Familie-opstellingen

Thema: De kiem in jou wijst de weg

Je bent veel meer verbonden met je familiesysteem dan waar je je bewust van bent. In elk familiesysteem zitten onzichtbare wetmatigheden. Herken je ze, dan kun je ze voor je laten werken met als gevolg meer grip op je leven en innerlijke rust.

De patronen die zich in het familiesysteem voordoen, herhalen zich namelijk in je dagelijkse leven. Je familiesysteem kan je niet ontvluchten. Zelfs een ticket naar de andere kant van de wereld helpt niet. Ook daar blijven die dynamieken zich herhalen. Op je plek gaan staan binnen je familiesysteem kan veel goeds in gang zetten. Wat daarbij hoort is aankijken wat van jou is, dat geeft je kracht en waardigheid. En sowieso geldt in ieder familiesysteem: wat jij niet draagt, wordt doorgegeven en gedragen door iemand anders uit het familiesysteem.

Door onze eigen onbewuste en niet-meer-functionele dynamieken en patronen aan te kijken en in liefde een eigen plek te geven, komt er weer beweging in je eigen systeem. Er komt ruimte in jezelf, vrede in je hart en wat in de kiem in jou aanwezig is kan tot volle bloei komen. Samen bouwen we aan een wereld waar ruimte en vrede is voor iedereen.

Het kader

Familieopstellingen zijn een krachtig hulpmiddel om te onderzoeken hoe onze ervaringen uit het verleden en onze relaties met o.a. onze gezinsleden onze overtuigingen en gedragingen vormen. Overtuigingen en traumatische ervaringen zijn erg bepalend voor ons gedrag. Doordat patronen ontstaan die het resultaat zijn van onbewust gedrag kunnen we in situaties terecht komen van verstoorde relaties en lichamelijke, fysieke en psychische klachten. Deze patronen kunnen hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in een voorouderlijke lijn en zich generatie na generatie verder zetten, tot ze getransformeerd worden.

Waarom zou ik kiezen voor een Familieopstelling?

Vanuit het inzicht dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons gedrag kan de behoefte ontstaan om op zoek te gaan naar oplossingen als antwoord op de vraag: wat ligt hier aan de basis? Familieopstellingen zijn een geschikte manier om aan het licht te brengen wat er speelt in de vraagstelling die je hebt.

In een familieopstelling kan de vraag die je hebt worden opgesteld in de ruimte van een lokaal of een zaaltje. De aanwezige mensen (representanten genoemd) staan ter beschikking om fysiek een plaats in de ruimte in te nemen en zo een aspect van het systeem van de vraagsteller te representeren.

De begeleider van de opstelling kijkt, voelt en neemt waar wat zich in het systeem toont als dynamiek. Hij volgt de bewegingen van wat wil gezien, getoond en gezegd worden door de opgestelde elementen van het systeem van de vraagsteller. Hij intervenieert op basis van de systemische wetten, geïnformeerd door wat zich afspeelt in de zichtbare zowel als in de onzichtbare lagen.

Ervaren van de magie van een familieopstelling

Familieopstellingen worden niet begeleid volgens een bepaalde procedure en zijn noch psychologisch noch mentaal gestuurd. Ze werken met een diepere laag.

Het is bijzonder moeilijk om uit te leggen hoe een familieopstelling werkt. Iedere uitleg is beperkt en men kan niet via mentale weg overbrengen wat zich op een diepere laag afspeelt in een opstelling. Je kan het vergelijken met uitleggen hoe verliefdheid voelt aan iemand die dit zelf nooit ervaren heeft. De beste manier is: kom het ervaren, met een open blik, en neem deel aan een boeiende en verrijkende namiddag familieopstellingen. Misschien word je geraakt of geïnspireerd en ontdek je dat er thema’s in jouw leven zijn waar je wil aan werken. Kom het ervaren door deel te nemen. De ervaring is het geschenk.

Schrijf ik me in als vrager van een opstelling of als representant?

Ik heb een vraag: als vrager van een opstelling bespreek je jouw vraag met Titine, die het verdere verloop van de opstelling van jouw vraag begeleidt.

Ik neem deel als representant: dan ben je deelgenoot van het proces, de heling en de inzichten die een opstelling genereert. Als representant ben je dienstbaar aan het veld van de vrager van een opstelling door een deelaspect van de gestelde vraag te representeren op een plek in de ruimte van de zaal. Iedereen is in staat om deze rol te vervullen.