Lezing: Het belang van de Sjamanistische wereldvisie voor maatschappij en psychiatrie

Praktische informatie
  • Wanneer: zondagmiddag 7 juli 2024
  • Tijd: van 14:00 tot  ongeveer 16:00 uur; inloop vanaf 13:30 uur
  • Bijdrage: €20,-,
  • Informatie: Meer informatie over Oriana van Tergouw en haar werk vind je op www.deoudewegen.nl
  • Aanmelden: Aanmelden kan via aanmelden@deschaapshoeve.nl.

Het belang van de Sjamanistische wereldvisie voor maatschappij en psychiatrie

Wat is Sjamanisme en hoe zien Sjamanen de wereld?

Sjamanisme komt overal ter wereld voor en elke Animistische cultuur heeft een eigen invulling over wat Sjamanisme is. Animisme is het geloof in bezieling in alles om ons heen. Wat bij de meeste culturen overeenkomt, is dat de Sjamaan (man) of Sjamanka (vrouw) de verbinding belichaamd tussen verschillende werelden, zichtbaar en onzichtbaar. Deze verbinding, deze weg, is ingrijpend, vergaand en niet voor iedereen weggelegd. Toch kan Sjamanisme veel betekenen voor individu en maatschappij.

Spirituele leiders of Sjamanen, zoals Malidoma Somé uit Afrika, wijzen erop dat onder andere verwarring, waanbeelden en je verloren voelen een teken is dat een persoon Geroepen wordt. Geroepen om de schakel te gaan zijn tussen de verschillende werelden, of Geroepen tot een ontwaken, of tot een ander spiritueel proces. Precies daar botst de Sjamanistische wereldvisie met die van de westerse samenleving. Want:

Is het een roeping of is het een psychose, depressie of manie?

Veel mensen die te maken hebben met een psychiatrische aandoening, maar tegelijkertijd interesse hebben in spiritualiteit, lopen tegen deze kernvraag aan. Mensen die de westerse hulpverlening overboord gooien in naam van het spirituele kunnen in diepe problemen terecht komen, of zelfs in gevaar zijn (o.a. voor zichzelf). Daarentegen helpt het verbannen van spiritualiteit omwille van geestelijke gezondheid ook zeker niet, er zal dan altijd “iets” missen, en incompleet zijn.

Welke plek heeft Sjamanisme vandaag de dag in de maatschappij, en welke plek heeft Sjamanisme in de psychiatrie? Hoe navigeer je als cliënt of als naaste over de dunne lijnen tussen, bijvoorbeeld, psychose en spiritualiteit?

Het belang van de Sjamanistische wereldvisie voor maatschappij en psychiatrie is niet alleen een lezing: het is een reis langs diverse invalshoeken en persoonlijke ervaringen, voor geïnteresseerden, en mensen die te maken hebben, direct of indirect, met psychiatrie en spiritualiteit.

Over Oriana van Tergouw

Oriana van Tergouw (1987) is Sjamanistisch beoefenaar en heeft een psychose kwetsbaarheid, vroeger aangeduid als ‘schizofrenie’. Sinds de diagnose, 22 jaar geleden, is zij op zoek naar antwoord op de vraag “wat is spiritualiteit en wat is psychose”. Deze lange tocht heeft bijzondere reizen en momenten opgeleverd en diepgaande inzichten gegeven in het menselijk functioneren en de persoonlijke waarheid. Zij ziet een psychiatrische aandoening als tweeledig: een proces in de hersenen én, tegelijkertijd, een spiritueel proces. Met beide voeten op de grond werkt zij met én in de psychiatrie, enerzijds als ervaringsdeskundige en anderzijds als cliënt. Rekening houdende met de processen in de hersenen, puur fysieke processen, gebruikt zij medicatie om om te gaan met de psychose kwetsbaarheid. Tegelijkertijd steunt zij mensen in het spirituele proces en ziet zij de diepere betekenis van psychoses, zowel die van haarzelf als die van een ander.

Meer lezen over Oriana en haar werk kan op www.deoudewegen.nl