Familie opstellingen

Praktische informatie
 • Wanneer:
  zaterdag 29 oktober 2022
 • Tijd: van 09:30 tot 17:00 uur
  Je bent welkom vanaf 09:00 uur
 • Bijdrage:
  – vraagsteller
  €95,-
  – representant €35,-
  koffie/thee/water, heerlijke lunch en versnaperingen voor €15,- per persoon
  wij zijn niet btw-plichtig
 • Groepsgrootte:
  maximaal 4 vraagstellers en 8 representanten
 • Aanmelden:
  Voor je aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met Els van Os via els@praktijkelsvanos.nl of 06 12 33 92 66 of met Trudy Boer via tobalanz@gmail.com of 06 5477 8278

Familie opstellingen

Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen en later zijn er nog verschillende belangrijke personen bijgekomen die invloed hebben gehad op het werken met familie opstellingen.

Familieopstellingen gaan uit van drie wetmatigheden. Ze hebben veel samenhang met elkaar en ze zijn allemaal even belangrijk.

 1. Ordening: Voor iedereen is er één plek in het systeem. Bijvoorbeeld: Maartje is het derde kind van Piet en Annie. Dat is haar kind plek.

 2. Erbij horen: Alles en iedereen die tot het familiesysteem behoren (dus ook de overledenen) heeft hetzelfde recht om erbij te horen. Alles wat er niet kon of mocht zijn bepaald de sfeer en de manier hoe je met elkaar omgaat (dynamiek). De oom die NSB-er was, de verborgen liefde van een ouder, overleden kinderen waar men niet over kon of mocht rouwen, abortus, trauma’s die niet verwerkt zijn, emoties die er niet konden zijn.

 3. Balans: Het geven en nemen is in verticale lijn per definitie in onbalans. Kinderen ontvangen wat ze krijgen van hun ouders en hoeven niet direct een balans te herstellen. Op hun beurt kunnen kinderen later, wanneer ze volwassen zijn, het vele wat ze gekregen hebben, weer doorgeven aan hun kinderen of andere wijze. In horizontale contacten, tussen broers, zussen, partners, collega’s, vrienden is in een ideale situatie geven en nemen in balans. Men geeft evenveel dan dat men neemt. 

Bij een familieopstelling maak je gebruik van een:

 1. Begeleider
 2. Vraagsteller
 3. Representant(en)

De begeleider leidt de opstelling en heeft weet van de vraag van de vraagsteller. De vraagsteller kiest de representanten die gaan staan voor wat de begeleider aangeeft. Dit kan een vader, moeder, kind, personen zijn, maar ook andere elementen zoals emoties, de oorlog, een land, de kerk, liefde, warmte.

De begeleider of de vraagsteller stelt de representanten op, zet ze in de ruimte, en die gaan zich verbinden met waar ze voor staan. Dat wil zeggen dat ze gaan voelen voor diegene. Ze krijgen informatie door doormiddel van gevoelens en soms gedachten of zelfs beelden. Iedereen kan dit, je hebt hier geen speciale gave voor nodig.

Door deze informatie komt er meer inzicht in de manier hoe jij hebt gereageerd op je familiesysteem. Men kan nu gaan kijken naar waar jij bent vast gelopen en uit balans bent geraakt.

Als dit ervaren is kan de volgende stap gemaakt worden door te gaan kijken naar welke wetmatigheden hersteld mogen worden. En dit doet men door het uitspreken van helende zinnen naar elkaar, ingegeven door de begeleider bijvoorbeeld: “Jij bent mijn moeder, ik ben je dochter” (ordening) hierdoor worden de verhoudingen naar elkaar duidelijk en komt er op den duur rust.

Wat men te zien krijgt in een opstelling is altijd met betrekking tot de vraag van de vraagsteller en wordt uitvergroot weergegeven.

Een familiesysteem is uiterst gevoelig en kwetsbaar. Alles wat men te zien krijgt dient met vertrouwen te worden behandeld en met privacy te worden bewaakt. De uitwerking van een opstellingen kan weken tot maanden duren en komt het meest tot zijn recht als er de eerste zes weken niet over gesproken wordt, zodat de energie zijn weg kan vinden.

Wie zijn wij

Els van Os (51): 

Ik ben Els. Getrouwd met een lieve varkensboer en gezegend met 4 prachtige kinderen.  Op mijn 24e kwam er een omslag in mijn leven. Alle gevoelens die er in mij waren ontploften en lieten me zien dat ik niet op dezelfde voet door kon gaan. Vanaf dat moment begon mijn weg naar mezelf, naar wie ik werkelijk ben.

Ik ben de jongste uit een gezin van drie kinderen. Mijn moeder werd rond mijn eerste levensjaar ernstig ziek. Mijn vader had een druk bedrijf en was weinig aanwezig. Het ervaren van twee ‘afwezige ouders’ heeft ertoe geleid dat ik weinig heb kunnen rusten in mijn ouderlijk gezin, op een plek ben gaan staan om het overzicht te behouden en mijn eigen overleving ben gaan regelen. 

Daarbij hebben mijn voorouders allemaal een katholieke boerenachtergrond. Grote gezinnen, veel overleden kinderen, geen tijd om te rouwen, hard werken en doorgaan. Ruimte voor gevoelens was er niet waardoor ook psychische ziekten en suïcide voorkwamen. Daar waar gevoelens geen plek krijgen, zoeken ze hun weg om alsnog een plek op te eisen. Ik heb al veel kunnen aankijken en doorvoelen. Ik kan het beter laten waar het hoort en ik heb helder gekregen wat van mij is en wat van de ander. Daardoor is er rust in mij gekomen.

Mijn doel is om iedere cliënt te begeleiden naar een vrijer en meer ontspannen leven.
Ik kijk ernaar uit om jou samen met Trudy te begeleiden op het pad dat jij loopt.

Woorden die bij mij passen zijn: stevig, helder, puur, dragend, uitdagend, gevoelig en ruimte voor alles wat er is.

Website van Els: www.praktijkelsvanos.nl

 

Trudy Boer (50)

Ik woon in Wolfheze met mijn vriend en onze twee dochters. In 1971 ben ik geboren in Drachten als oudste van drie kinderen. We vormden een harmonieus gezin. Mijn vader was vertegenwoordiger en mijn moeder runde het gezin. Over gevoelens werd niet veel gesproken, wij richtten ons op activiteiten zoals fietsen, schaatsen, bergwandelen en spelletjes doen op de camping. Ik ben vernoemd naar mijn beppe (oma) Trijntje Visser-Beerda.

Aan het eind van mijn studie en toen ik begon te werken kreeg ik plots hyperventilatie en voelde ik veel stress. Waar kwam dat vandaan? Ik had geen idee. Via mijn hoofd probeerde ik het op te lossen, maar dat lukte niet. Daarop bezocht ik diverse therapeuten, maar mijn klachten kwamen steeds terug.

Totdat ik in contact kwam met rebalancing. De aanraking bracht me in verbinding met mezelf. Ik werd ontspannener en leefde minder vanuit mijn verstand.

Sinds 2013 heb ik een praktijk in Rebalancing, To Balanz, waar later ook het systemisch werken (familieopstellingen) bij is gekomen. Het verdiepen in mijn relatie tot mijn eigen ouders en voorouders heeft me veel opgeleverd. Ik weet beter wat mijn plek is en ik voel me meer verbonden met mijn Friese voorouders via de moederlijn. Ik voel me vrijer om te uiten wat er in me opkomt en het leven voelt  lichter.

Mijn werkwijze is open minded. Ik ben nuchter, nieuwgierig, een empathisch luisteraar en ik heb focus. Alles mag er zijn zoals het is. Ik werk vanuit een praktische insteek. Je moet voordeel hebben van de sessie, ervaringen en inzichten opdoen die je in je leven kunt gebruiken.

Website van Trudy: www.tobalanz.nl