Ets ha chaïm: de levensboom

Een van de elementen die de Schaapshoeve zo’n bijzondere plek maakt, is de levensboom. Jaren in de geest van Simon Ruiter msc gegroeid en gevormd, is het in het najaar van 2012 in de vorm getrokken.

De levensboom staat symbool voor verbinding, groei en harmonie. Simon Ruiter msc nodigt je van harte uit om in de stilte van deze Levensboom je eigen groei in mens-wording te onderzoeken.

In een kort stukje samenvatten wat na eeuwenlange studies nog moeilijk te vatten is, is welhaast een onmogelijke opgave. Stap in het bootje, laat je meevoeren op de wateren en maak een korte rondvaart in de kabbalah, naar de Levensboom.

De kabbalah

De kabbalah is een joods religieus-filosofisch systeem, dat inzicht geeft in de goddelijke natuur. Kabbalah (???? of QBLH) is een Hebreeuws woord dat ‘ontvangen’ of ‘openbaren’ betekent. Het betekent echter ook ‘doorgeven’! Eén woord met twee bijna tegengestelde betekenissen werpt meteen licht op uitgangspunten uit de kabbalah: er zijn meerdere invalshoeken op één zaak, en: zaken zijn niet wat ze op het eerste gezicht lijken te zijn.

Kabbalah stelt dat iedere letter, ieder woord, elk getal en elk accent een verborgen betekenis bevat. De kunst is het, om vervolgens om elke betekenislaag bloot te leggen, te ont-dekken, en te onderzoeken wat de diepere verbindingen zijn. De gevonden kennis omzetten in wijsheid in het dagelijks leven, is de meest uitdagende stap! En dat wijst ons naar de Levensboom.

De levensboom

De Levensboom is een van de belangrijkste en meest bekende symbolen uit de kabbalah. Hij is opgebouwd uit tien cirkels die onderling verbonden zijn. Zo’n cirkel wordt een sephira genoemd (meervoud: sephiroth), en elke sephira staat symbool voor een goddelijke kwaliteit. Op ieder van de 22 paden die de sephiroth verbinden, vind je één van de 22 letters uit het Hebreeuwse alef-beith (alfabet).

De Levensboom die je hier omhooggetrokken ziet, heeft 10 stammen (+ 1 onzichtbare): in de kabbalah worden ze “de 3 Zuilen” genoemd: De stam in het midden: met bovenaan de Kroon, dan Schoonheid, het Fundament en het Koninkrijk. De rechterzuil met: Wijsheid-Compassie-Doorzetten. De linkerzuil met: Begrip-Oordeel-Weerklank.
En er ook zijn 4 gebieden (werelden) te onderscheiden: de wereld van het Nabije-goddelijke; de wereld van Schepping; de wereld van Vormgeving; de wereld van het Handelen. Al deze werelden zijn door lijnen in driehoeken en vierkanten verdeeld: Paden genoemd. Het zijn er 22, evenveel als er Hebreeuwse lettertekens zijn.
De goddelijke kwaliteiten zijn ook terug te vinden in iedere mens, ook de werelden.

Binnen de Levensboom kun je symboliek vinden of toepassen van letters, cijfers, kwaliteiten, linkerkant/rechterkant/midden, verbindende paden, planeten, muzieknoten, kleuren, symbolen, elementen, ook kun je de wortels van de Tarot terugvinden in de Le-vensboom, etc etc etc…

Met deze omschrijving kun je je voorstellen hoe de Levensboom een model kan zijn waarin het universum en het ontstaan ervan symbolisch voorgesteld wordt. En ook: waar je de weg van de mens naar Mens-Wording in vinden kunt. De Levensboom is een hulpmiddel om zicht te krijgen op groei in menswording.

"De levensboom gaat in wezen over de mens zelf"

“De Levensboom gaat in wezen over de mens zelf. Ieder mens heeft heel veel kwaliteiten, heel veel mogelijkheden in zich. Met al die talenten, met al die mogelijkheden van je genen, door de opvoeding van je ouders, je opleidingen, je scholing, door ontmoetingen met mensen, word je aan alle kanten gekneed, opgebouwd. Bepaalde talenten ontwikkelen zich wat verder, andere blijven wat achter. Er is een hele hoop dat zich in de loop der jaren aan jou hecht en jou opbouwt tot de mens die je op dit moment bent. En eigenlijk wil je weten: “Wíe ben ik dan eigenlijk”?

De Levensboom laat tien belangrijke knooppunten, tien belangrijke kwaliteiten zien waar je aandacht aan zou moeten geven. Een aantal zijn geplaatst aan de rechterkant, een aantal aan de linkerkant, en een aantal in het midden. De Levensboom laat zien hoe de weg van de mens gaat. Meestal neigt de mens meer naar de rechterkant, of juist meer naar de linkerkant. Maar de Boom geeft ook aan hoe je deze kwaliteiten in het midden, kunt verenigen. En dan blijkt dat we aldoor op zoek zijn naar harmonie.

Hoe doe je dat in je dagelijks leven? Een mens gaat van links, naar rechts, toch weer terug naar links, toch weer terug naar rechts. Wij schommelen vaak door het leven heen. Het zou goed voor je zijn, als je de kwaliteiten van beide kanten in balans weet te brengen. Op een gegeven ogenblik kun je tegen jezelf zeggen: “Ik heb nu al zoveel jaren dit of dat altijd zó gedaan, misschien is het goed als ik dat ándere eens in mij zelf toelaat!”

In de Levensboom zie je de lijn van Harmonie in het midden staan. Begrip en Wijsheid smelten samen tot Kennis (innerlijk weten), Compassie (mededogen) en Oordeel versmelten tot Schoonheid in het midden. Alleen vanuit het midden kun je zien, dat alle kwaliteiten nodig zijn. De harmonieuze mens, jong of oud, is een mens die er in slaagt om al die kwaliteiten bij elkaar te brengen.”

-Simon Ruiter msc

Geestelijk vader van deze Levensboom: Simon Ruiter msc

Simon Ruiter, missionaris van het Heilig Hart (Tilburg) werd na zijn opleiding uitgezonden naar hun seminarie in Indonesië om daar les te geven. De missionarissen van het Heilig Hart komen op voor de rechten van de mens en respecteren de eigen cultuur van de mensen met wie ze leven en werken. Hij verbleef daar 25 jaar. Door nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van andere religies groeide hij in zijn geloof dat God één is en zich laat kennen in vele namen.

Na zijn terugkeer in Nederland ging Simon dieper op zoek naar de wortels van zijn Rooms-Katholieke geloof, en deed vele ontdekkingen in de mystiek van de Joodse leer, de Kabbalah. Vanuit de mystiek van de Hebreeuwse letters schilderde en schreef hij ‘Elke letter telt – een spirituele reis; een kennismaking met het Hebreeuwse alfabet’. Dit boek schreef hij met zijn huisgenote Mario de Groot. Mario en Simon zijn beiden lid van Huisgemeente Het Hoge Steen, een kleine leefgemeenschap die zich sinds haar oprichting in 1968 inzet voor interreligieuze dialoog.

De Levensboom is een van de symbolen die Simon op zijn ontdekkingsreis tegen gekomen is. Je ziet op papier de Levensboom gewoonlijk als een grafische, twee-dimensionele weergave van de weg naar mens-wording. Simon wilde dit symbool graag visueler maken, drie-dimensioneel.

Waarom? “Omdat je dan veel duidelijker ziet dat je erin kunt bewegen, je kunt er in lopen, je kunt er in aanwezig zijn. Je kunt de dingen die je dan over zo’n Levensboom hoort op een andere manier op je laten inwerken dan via zo’n grafische tekening.”

"De mens is als een boom"

“De mens is als een boom: geworteld, er komt een stam naar boven, er komen takken, breidt zich uit, en als het enigszins wil, komen daar ook vruchten aan. En dat is voor later. Die vruchten zie je niet als je een boom plant, die plant je voor je kinderen. Maar wat je dan plant, dat is een beeld van de Mens. En die boom die groeit. En het leuke van een boom? Die groeit altijd naar boven. En dan komt mijn grafisch beeld, bijna altijd getekend op een plat papiertje, nu als boom recht overeind. Want een boom komt uit het duister en groeit naar het licht..”

“Het heeft iets te maken met de zin van ons bestaan, daar ben ik van overtuigd. Dat je als rechtopgaande mens naar boven wijst, is natuurlijk duidelijk. Ook als je kijkt naar een familiestamboom, zie je dat heel jouw voorgeslacht daar in aanwezig is. En helemaal bovenaan is het kleine mensje dat jij bent. Je kunt jouw moeder en vader, terug vinden daar beneden; en uit zo’n verbinding van jouw ouders,van jouw grootouders, overgrootouders, betovergrootouders, kom jij als miniplantje zó naar boven toe. En dat reikt, naar het licht. Zo zijn we eigenlijk bedoeld: mensen zijn voor het licht geschapen. En de Levensboom duidt daarop.”

– Simon Ruiter msc

Uitnodiging

Simon nodigt je uit in de Levensboom! Neem een moment van rust, om zicht te krijgen op jouw groei in menswording. Neem de tijd om eens stil te staan bij drie vragen op je levensweg:

Wie ben ik?

Wat doe ik hier?

Waar ga ik naar toe?

Meer weten?

Neem contact op met Jack Peters of Carin Wennink:

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van komende (labyrint) activiteiten: