Waartoe zijn wij op aarde?

Praktische informatie

Waartoe zijn wij op aarde?

een interactieve lezing over evolutionaire astrologie

Wat en hoe draagt evolutionaire astrologie  bij tot het krijgen van inzicht in de bedoeling van jouw leven,  de thema’s van jouw ziel en haar levensprocessen?

De e.a. biedt een betekenisvol kader om antwoord te krijgen op de zin van ons leven.  De mens wordt gezien als een Ziel  die zich vele malen met een  persoonlijkheid verbindt om ervaringen te beleven en te doorgronden.

De bedoeling van de Ziel is om  uiteindelijk terug te keren naar de oorsprong, de kosmische Eenheid,  van waaruit zij is voortgekomen.  De geboortekaart (horoscoop) biedt een heldere blauwdruk van de bedoeling van de Ziel en haar te ervaren lessen. In deze bijeenkomst wordt een inkijk gegeven in hoe de horoscoop een instrument kan zijn voor ieders persoonlijke reis op aarde.

Uw vragen en reacties worden van harte gestimuleerd en gewaardeerd!

Over Martine Vonk

Martine ontwikkelde zich, naast haar werk in onderwijs en vormingswerk,  autodidactisch via psychologische en spirituele naar evolutionaire astrologie.

Het is voor haar een middel om  mensen te inspireren tot verdieping en inzicht  in hun eigen processen. Daarnaast maakt zij graag gebruik van beeldtaal, in de vorm van helend tekenen en zielscollages, om dit te ondersteunen.

Meer informatie:
www.Martine-Vonk.nl