Hebreeuwse taal en kabbalah


Wanneer: eens in de maand, op de tweede woensdagavond
 
Tijd: van 20:00 tot 21:30 uur
Je bent welkom vanaf 19:30 uur
Hou er rekening mee dat de avond wat kan uitlopen
 
Prijs: €150 voor 10 bijeenkomsten, inclusief werkkatern
Het boek Elke letter telt (€25) is niet inbegrepen en kan separaat aangeschaft worden.
Indien gewenst kan per maand of kwartaal betaald worden.

Informatie:
Neem contact op met Mario de Groot via Mario@HetHogeSteen.nl

Aanmelden:
Aanmelden graag rechtstreeks bij Mario de Groot via Mario@hetHogeSteen.nl


Hebreeuwse Taal en Kabbalah

Simon Ruiter msc is je gids op een ontdekkingsreis in de wereld van de Hebreeuwse Taal en Kabbalah. De kabbalah wordt besproken en gesproken aan de hand van een thema, waarin het Hebreeuwse alef-beith een centrale rol speelt.


Kabbalah

Leringen die in het nabije Oosten eeuwenlang bewaard werden, kun je kabbalah noemen. Kabbalah betekent 'ontvangen', maar ook 'doorgeven'. Het Hebreeuwse alfabet kent tweeëntwintig tekens, die elk een eigen verhaal vertellen, elk een hele ‘wereld’ vertegenwoordigen. Naast deze letterwaarde hebben de Hebreeuwse letters ook een mystieke getalswaarde. Deze getallen werken als sleutels, die toegang geven tot diepere lagen in bijbelverhalen en in de woorden die wij spreken.


Elke letter telt
 
Voorafgaand aan deze serie bijeenkomsten ging het onderzoeken van Elke letter telt, het boek geschilderd en geschreven door Simon Ruiter msc en Mario de Groot. Je kunt dit ‘boek’ zien als een leerboek, een meditatieboek, een boek dat je meeneemt op een spirituele reis door het Hebreeuwse alfabet. Elke letter telt omvat 22 katernen die elk een van de Hebreeuwse letters behandelt.


Voor wie?

Je kunt altijd instromen in deze Kabbalah reis. Het is prettig voor jezelf als je een beetje affiniteit met Kabbalah hebt en/of als je het boek 'Elke letter telt' gelezen / bestudeerd hebt.

 
Simon Ruiter msc

 
Als katholiek priester die met deze joodse spiritualiteit in aanraking kwam, wilde Simon Ruiter zijn enthousiasme over zijn ontdekkingen over de Hebreeuwse tekens met anderen delen. Hij werkte deze verhalen uit in tweeëntwintig schilderingen en in nauwe samenwerking met zijn huisgenote Mario de Groot schreef hij er teksten bij.
 
Simon Ruiter en Mario de Groot zijn beiden lid van Huisgemeente Het Hoge Steen, een kleine leefgemeenschap die zich sinds haar oprichting in 1968 inzet voor interreligieuze dialoog.