Rolf Nuyts: Buitenlichamelijke Ervaringen: Avonturen In Bewustzijn


Wanneer: vrijdag 21 september 2018

Tijd: van 20:00 tot 22:00 uur
Een half uur voor aanvang is de zaal open

Bijdrage: €20,- per lezing

Aanmelden en informatie
Aanmelden kan rechtstreeks bij

Meer informatie over Rolf Nuyts en zijn werk vind je op www.focus34.com


Buitenlichamelijke ervaringen:
Avonturen in Bewustzijn

lezingenserie met Rolf Nuyts

 

Deel I: Hemi-Sync & Synchroniciteit

Na een korte voorstelling, laat Rolf je -vanuit de eigen ervaring- kennismaken met Hemi-Sync®. Reeds decennia lang helpt deze beproefde audiotechnologie van het Monroe Instituut (TMI) je te ontspannen, je stressniveau te verminderen, je concentratie en creativiteit te bevorderen, je algemeen energiepeil te verhogen en ... je buiten-lichamelijke bewustzijnsstaten te laten ervaren.

We bespreken een waaier aan bewustzijnsvormen -van dagdromen over Lucid dreaming tot Bijnadood-en buiten-lichamelijke ervaringen. Verder staan we stil bij de uiteenlopende toepassingsgebieden van Hemi-Sync en het besef dat het menselijk potentieel geen grenzen kent. Er wordt voorbijgegaan aan all dogma’s, geloofsstelsels en overtuigingen. Het enige dat gevraagd wordt om in overweging te nemen is … dat je meer bent dan je fysieke lichaam.


Deel II: Buiten-Lichamelijke Ervaringen

Tijdens deze lezing schetst Rolf een beeld van de Focuslevels. Focuslevels zijn de wegwijzers, de TMI-tools, de Westerse kaart voor het exploreren van het menselijke bewustzijn. Een kaart die ons buiten de tijd, naar andere dimensies en … voorbij de dood brengt.

Dankzij Hemi-sync is het mogelijk specifieke bewustzijnstoestanden voor langere tijd vast te houden. In plaats van jarenlange meditatie kan je deze werelden veel sneller bereiken en ze zelf en zonder gevaar betreden.

Aan de hand van de eigen buiten-lichamelijke ervaringen en de verhalen van Bob Monroe, neemt Rolf je mee naar nieuwe en oude bewustzijnsgebieden, vele reeds gekend en beschreven door de (oer)oude wijsheidstradities van de Aarde.


Deel III: Het Leven Voor en Na De Dood

Bestaat er leven na de dood?
Kan je overleden mensen ontmoeten?
Zijn er verschillende werelden na het overlijden?
Kan je deze nu al bezoeken?

Het antwoord op al deze vragen is ja.

Wanneer deze kennis het geloof voorbijgaat en een weten wordt, heeft dit een enorme impact op ons persoonlijk bestaan. Rolf heeft verschillende “gesprekken’ gehad met mensen die de fysiekaardse realiteit hebben verlaten. We onderzoeken wat de ervaringen van de overledenen voor ons kunnen betekenen en welke levenslessen wij hieruit kunnen trekken.


Deel IV: Het Huidige (Buiten)Aardse model

Er bestaat een fysieke aardse realiteit en een niet-fysieke realiteit. Hoe kunnen we beiden -door de zingeving van de eigen ervaring- integreren in ons dagelijks
leven? Hoe verenigen we het nieuw verworven weten met de oude tradities en overleveringen? En wat is de plaats van de mens in dit geheel?

Rolf gaat dieper in op het ontstaan van de aarde, het oorspronkelijke doel en wat een mogelijke toekomst ons kan brengen. Hierbij onderzoeken we de invloed van ‘buitenaardse’ intelligenties en de kracht van het menselijk voorstellingsvermogen.

Immers … de grootste illusie is dat de mensheid beperkingen heeft.
 

Goed om te weten

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober is Rolf ook op de Schaapshoeve voor het geven van zijn Excusion workshop.

 

Over Rolf Nuyts

Op z’n 10de kwam Rolf voor het eerst -bewust- in aanraking met het fenomeen Buiten-Lichamelijke Ervaringen. Dit zette hem ertoe aan onze realiteit te bestuderen en te onderzoeken door zich onder te dompelen in een waaier van gebieden, zoals filosofie, religie, geschiedenis, politiek, economie, ...

Hoewel elk van deze gebieden een zekere “waarheid” bevatte, kwamen ze niet tot leven tot Rolf in 2003 het werk van Bob Monroe ontdekte. Na jaren van onderzoek en experimenteren, integreert hij nu de ervaren kennis in z’n dagdagelijkse leven. Sinds 2013 is Rolf Certified Outreach Trainer aan het TMI en vanaf juni 2014 ook Member of the Board.

De missie van Rolf is zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat ze veel meer zijn dan ze ooit zelf bedacht hebben. Hemi-sync wordt hierbij gebruikt als laagdrempelige tool om de eigen ervaringen te kaderen en zin te geven. Dit laat mensen toe de eigen autoriteit te (h)erkennen en de oorspronkelijke staat van soeverein mens te be-leven.

Meer informatie over Rolf Nuyts en zijn werk vind je op www.focus34.com